Logo

parsec.ro

Changzheng 7

Până în prezent, racheta Changzheng 7 a fost lansată de 14 ori, din care 1 lansări au eșuat.

Launch_Tag Launch_Date LV_Type Flight_ID Mission Launch_Site Country Outcome
2024-013 2024-01-17 1427 Changzheng 7 Y8 Tianzhou-7 WEN LC201 CN S
2023-169 2023-11-03 1454 Changzheng 7A Y6 TJS-10 WEN LC201 CN S
2023-063 2023-05-10 1322 Changzheng 7 Y7 Tianzhou-6 WEN LC201 CN S
2023-002 2023-01-08 2200 Changzheng 7A Y4 Shi Jian 23 WEN LC201 CN S
2022-152 2022-11-12 0203 Changzheng 7 Y6 Tianzhou-5 WEN LC201 CN S
2022-112 2022-09-13 1318 Changzheng 7A Y5 Zhongxing-1E (ZX-1E) WEN LC201 CN S
2022-050 2022-05-09 1756 Changzheng 7 Y5 Tianzhou-4 WEN LC201 CN S
2021-129 2021-12-23 1012 Changzheng 7A Y3 SY-12 01/02 (Shiyan 12 01/02) WEN LC201 CN S
2021-085 2021-09-20 0710 Changzheng 7 Y4 Tianzhou 3 WEN LC201 CN S
2021-046 2021-05-29 1255 Changzheng 7 Y3 Tianzhou 2 WEN LC201 CN S
2021-019 2021-03-11 1751 Changzheng 7A Y2 Shiyan 9 WEN LC201 CN S
2020-F02 2020-03-16 1334 Changzheng 7A Y1 XYZ-6 WEN LC201 CN F
2017-021 2017-04-20 1141 Changzheng 7 Y2 Tianzhou 1 WEN LC201 CN S
2016-042 2016-06-25 1200 Changzheng 7/YZ-1A Y1 Fanhui Cang (FC/Aoxiang) WEN LC201 CN S