Logo

parsec.ro

Changzheng 4C

Până în prezent, racheta Changzheng 4C a fost lansată de 54 ori, din care 2 lansări au eșuat.

Launch_Tag Launch_Date LV_Type Flight_ID Mission Launch_Site Country Outcome
2024-089 2024-05-11 2343 Changzheng 4C Y50 Shiyan 23 JQ LC43/91 CN S
2023-149 2023-09-26 2015 Changzheng 4C Y54 YG-33 04 (Yaogan 33 04) JQ LC43/94 CN S
2023-136 2023-09-06 1814 Changzheng 4C Y53 YG-33 03 (Yaogan 33 03) JQ LC43/94 CN S
2023-123 2023-08-20 1745 Changzheng 4C Y56 GF12-04 JQ LC43/94 CN S
2023-111 2023-08-03 0347 Changzheng 4C Y44 FY3-06 (FY3F) JQ LC43/94 CN S
2023-048 2023-03-31 0627 Changzheng 4C Y49 YG-34 04 (Yaogan 34-04) JQ LC43/94 CN S
2023-030 2023-03-09 2241 Changzheng 4C Y51 Tianhui-6 01/02 (TH-6 01/02) TYSC LC9 CN S
2022-169 2022-12-12 0822 Changzheng 4C Y57 Shiyan 20A/20B JQ LC43/94 CN S
2022-154 2022-11-15 0138 Changzheng 4C Y48 Yaogan 34-03 JQ LC43/94 CN S
2022-106 2022-09-02 2344 Changzheng 4C Y52 YG-33 02 (Yaogan 33 02) JQ LC43/94 CN S
2022-069 2022-06-27 1546 Changzheng 4C Y46 Gao Fen 12-03 JQ LC43/94 CN S
2022-039 2022-04-15 1816 Changzheng 4C Y28 Daqi Huanjing Jiance (DQHJJW) TYSC LC9 CN S
2022-035 2022-04-06 2347 Changzheng 4C Y38 Gao Fen 3-03 JQ LC43/94 CN S
2022-027 2022-03-17 0709 Changzheng 4C Y47 YG-34 02 (Yaogan 34 02) JQ LC43/94 CN S
2022-018 2022-02-26 2344 Changzheng 4C Y30 Ludi Tance 1-01B (LT1-01B) JQ LC43/94 CN S
2022-007 2022-01-25 2344 Changzheng 4C Y29 Ludi Tance 1-01A (LT1-01A) JQ LC43/94 CN S
2021-131 2021-12-26 0311 Changzheng 4C Y39 ZY-1-02E (ZY1-02E) TYSC LC9 CN S
2021-109 2021-11-22 2345 Changzheng 4C Y37 Gao Fen 3-02 JQ LC43/94 CN S
2021-079 2021-09-07 0301 Changzheng 4C Y40 Gao Fen 5-02 (GF5-02) TYSC LC9 CN S
2021-062 2021-07-04 2328 Changzheng 4C Y43 Feng Yun 3E (FY-3E) JQ LC43/94 CN S
2021-037 2021-04-30 0727 Changzheng 4C Y34 Yaogan 34 JQ LC43/94 CN S
2021-026 2021-03-30 2245 Changzheng 4C Y36 Gao Fen 12-02 JQ LC43/94 CN S
2021-020 2021-03-13 0219 Changzheng 4C Y42 Yaogan 31 04 zu (Yaogan 31-04) JQ LC43/94 CN S
2021-014 2021-02-24 0222 Changzheng 4C Y32 Yaogan 31 03 zu (Yaogan 31-03) JQ LC43/94 CN S
2021-007 2021-01-29 0447 Changzheng 4C Y31 Yaogan 31 02 zu (Yaogan 31-02) JQ LC43/94 CN S
2020-103 2020-12-27 1544 Changzheng 4C Y35 Yaogan 33 JQ LC43/94 CN S
2019-082 2019-11-27 2352 Changzheng 4C Y24 GaoFen 12 TYSC LC9 CN S
2019-066 2019-10-04 1851 Changzheng 4C Y33 GaoFen 10 (GaoFen 10 02 xing) TYSC LC9 CN S
2019-F04 2019-05-22 2249 Changzheng 4C Y23 Yaogan 33 TYSC LC9 CN F
2018-045 2018-05-20 2128 Changzheng 4C Y27 Queqiao (Chang’e-4 Relay) XSC LC3 CN S
2018-043 2018-05-08 1828 Changzheng 4C Y20 Gao Fen 5 TYSC LC9 CN S
2018-034 2018-04-10 0425 Changzheng 4C Y25 Yaogan 31 01 zu (YG-31-01) JQ LC603 CN S
2018-031 2018-03-31 0322 Changzheng 4C Y26 Gao Fen 1-02/03/04 (GF-1 02,03,04) TYSC LC9 CN S
2017-072 2017-11-14 1835 Changzheng 4C Y21 Fengyun 3 04 TYSC LC9 CN S
2016-F01 2016-08-31 1855 Changzheng 4C Y22 Gaofen 10 TYSC LC9 CN F
2016-049 2016-08-09 2255 Changzheng 4C Y19 Gaofen 3 TYSC LC9 CN S
2015-069 2015-11-26 2124 Changzheng 4C Y8 Yaogan 29 (YG-29) TYSC LC9 CN S
2015-040 2015-08-27 0231 Changzheng 4C Y18 Yaogan 27 (YG-27) TYSC LC9 CN S
2014-080 2014-12-10 1933 Changzheng 4C Y17 Yaogan 25 (YG-25) JQ LC603 CN S
2014-063 2014-10-20 0631 Changzheng 4C Y16 Yaogan 22 (YG-22) TYSC LC9 CN S
2014-047 2014-08-09 0545 Changzheng 4C Y15 Yaogan 20 (YW20) JQ LC603 CN S
2013-065 2013-11-20 0331 Changzheng 4C Y14 Yaogan 19 (yaogan weixing 19) TYSC LC9 CN S
2013-052 2013-09-23 0307 Changzheng 4C Y12 Fengyun 3-3 (san ke fengyun san hao) TYSC LC9 CN S
2013-046 2013-09-01 1916 Changzheng 4C Y13 Yaogan 17 (YW-17) JQ LC603 CN S
2013-037 2013-07-19 2337 Changzheng 4C Y11 SJ-15/CX-3/SY-7 TYSC LC9 CN S
2012-066 2012-11-25 0406 Changzheng 4C Y9 Yaogan 16 (yaogan weixing shiliu ha) JQ LC603 ? CN S
2012-029 2012-05-29 0731 Changzheng 4C Y10 Yaogan 15 (yaogan weixing shiwuhao) TYSC LC9 CN S
2010-059 2010-11-04 1837 Changzheng 4C Y7 FY-3B (fengyun sanhao 01 B xing) TYSC LC9 CN S
2010-038 2010-08-09 2249 Changzheng 4C Y6 Yaogan 10 (yaogan weixing shihao) TYSC LC9 CN S
2010-009 2010-03-05 0455 Changzheng 4C Y5 Yaogan 9 (yaogan weixing jiuhao) JQ LC603 CN S
2009-072 2009-12-15 0231 Changzheng 4C Y4 Yaogan 8 (yaogan weixing bahao) TYSC LC9? CN S
2008-026 2008-05-27 0302 Changzheng 4C Y2 FY-3A (fengyun sanhao 01 xing) TYSC LC7 CN S
2007-055 2007-11-11 2248 Changzheng 4C Y3 Yaogan 3 (yaogan weixing sanhao) TYSC LC7 CN S
2006-015 2006-04-26 2248 Changzheng 4C Y1 Yaogan 1 (yaogan weixing yihao) TYSC LC7 CN S