O rachetă Changzheng-3B pe rampa de lansare de la Xichang (imagine din 2016)

O rachetă Changzheng-3B pe rampa de lansare de la Xichang (imagine din 2016)

O rachetă Changzheng-3B pe rampa de lansare de la Xichang (imagine din 2016)